OBAVIJEST: AŽURIRANJE EVIDENCIJE PČELARA I PČELINJAKA (EPP) ZA 2020. GODINU

Podijeli


Pčelarska udruga Grada Novi Vinodolski obavještava pčelare s područja Grada  da se temeljem Uredbe EU br. 2015/1366. i važećeg Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše obavlja prikupljanje podataka za ažuriranje Evidencije pčelara i pčelinjaka (EPP) za 2020. godinu, koje se provodi do 31. prosinca 2019. godine.

Radnje koje treba poštovati prilikom predaje podataka za  ažuriranje EPP:

 • Obrazac mora biti popunjen čitko i velikim tiskanim slovima.
 • Prikupljanje podataka za ažuriranje EPP obavlja se u jesenskom razdoblju od 01. rujna do zaključno 31. prosinca 2019. godine. Propisani obrasci čine prilog 2 i prilog 3 važećem Pravilniku o držanju pčela i katastru pčelinje paše.
 • Svaka Godišnja dojava (prilog 3) ili Upis u EPP (prilog 2) mora biti potpisana od strane pčelara i s upisanim datumom (isključivo od 01. rujna do 31. prosinca 2019. godine).
 • Naprijed navedeni obrasci ostaju u arhivi udruge, a služe za ažuriranje EPP u 2020. godini.
 • Kopiju predanog priloga 2 ili priloga 3 mora imati i sam pčelar u vlastitoj arhivi, za slučaj kontrola.
 • Za točnost podatka navedenih u obrascu 3 – Godišnja dojava broja pčelinjih zajednica, odgovoran je pčelar koji istinitost podataka jamči svojim potpisom.
 • U navedene obrasce upisati trenutno stanje broja pčelinjih zajednica na svojim pčelinjacima (uzimljene pčelinje zajednice).

Svaki pčelar dužan je predati original obrasca 3 – Godišnja dojava broja pčelinjih zajednica povjereniku na čijem području je smješten pčelinjak, neovisno o članstvu u matičnoj udruzi.

Ažuriranje EPP za 2020. godinu pčelarima se ne naplaćuje.

Ažuriranjem Evidencije pčelara i pčelinjaka za 2020. godinu, pčelar ostvaruje pravo na subvencije u pčelarstvu (državne i lokalne), potvrde za registraciju pčelarskih vozila, „plavi dizel“, nacionalnu staklenku za med te sva ostala prava koja proizlaze temeljem broja pčelinjih zajednica iz Evidencije pčelara i pčelinjaka u 2020. godini.

 

Obrazac dostaviti na sljedeću adresu:

Povjerenik PU Grada Novi Vinodolski

Antonio Komadina

Kralja Zvonimira 29

51250 Novi Vinodolski

 

U slučaju nejasnoća kontaktirajte Hrvatski pčelarski savez na broj telefona 01/4819-536 ili Povjerenik PU Grada Novi Vinodolski Antonia Komadinu na broj telefona 091/949-6447.

 

Obrazac



Nužno racionalno gospodarenje proračunom, nadstandard građanima neupitan

Podijeli


Datum: 23.9.2020.


Redovna konferencija za novinare u Centru Gervais


Nakon pauze uslijed situacije s pandemijom koronavirusa čelnici Grada Opatije ponovno će održavati redovnu mjesečnu konferenciju za novinare u Centru Gervais. 


Danas je najavljena 37. sjednica Gradskog vijeća Grada Opatije koja je na rasporedu 30. rujna 2020., a na kojoj će se naći i polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Opatije u 2020. godini. Riječ je o iznimno kriznom razdoblju u kojem je Grad Opatija proveo mjere pomoći svim gospodarskim subjektima koji su ovoga proljeća pogođeni pandemijom koronavirusa (oslobađanje od plaćanja zakupnina za poslovne prostore u vlasništvu Grada, oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovne prostore, obustava plaćanja spomeničke rente, oslobađanje od plaćanja poreza za korištenje javnih gradskih površina, neplaćanje roditelja za boravak djece u vrtićima i produženom/cjelodnevnom boravku u osnovnoj školi za vrijeme u kojem ustanove nisu radile, osobni dohotci u visini od 4.000 kn za zaposlene u udrugama i sportskim klubovima). 


– To je proračun Grada stajalo više od 7 milijuna kuna, kazao je gradonačelnik Ivo Dujmić. U prvih 6 mjeseci ove godine Grad Opatija je ostvario 51 milijun kuna prihoda te 54,5 milijuna kuna rashoda, što daje rezultat poslovanja -3,5 milijuna kuna. Međutim, zbog prijenosa viška prihoda iz prethodne godine ukupan rezultat je pozitivan i isti iznosi 4,7 milijuna HRK. Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 78% u odnosu na 2019. g., odnosno 31% u odnosu na plan za 2020.g.Prihodi od prodaje imovine ostvareni su u visini od svega 25% u odnosu na 2019.g., odnosno 7% u odnosu na plan za 2020.g. te možemo konstatirati da su isti značajno ispod plana. Razlog tome je neprihvaćanje prijedloga prodaje većeg broja nekretnina u vlasništvu Grada od strane GV. Istovremeno, rashodi poslovanja ostvareni su u visini od 84% u odnosu na 2019., a u odnosu na plan za 2020.g. 35% g., kao rezultat odgovornog trošenja proračunskih sredstava.


Potpuno smo svjesni kako je pred nama neizvjesna jesen i zima, baš kao i pred mnogim drugim gradovima i općinama u Hrvatskoj. Ako se provedu i izmjene propisa koje Vlada najavljuje, poput smanjenja poreza na dohodak, prihodi jedinica lokalne samouprave će biti još više smanjeni u 2021. godini. Taj će manjak prihoda biti nemoguće nadoknaditi, ako Vlada ne uvede kompenzacijske mjere za lokalnu samoupravu. U mjesecima koji su pred nama obvezni smo vrlo racionalno gospodariti proračunskim sredstvima. No, sva ona prava koja su stekli naši sugrađan, sav nadstandard života u Opatiji (demografska potpora, besplatan vrtić za drugo dijete, pomoć za umirovljenike i poticaji poduzetništvu) je neupitan i ostaje u planu i za 2021. godinu, poručio je Dujmić.


– Možemo najaviti skoro potpisivanje ugovora s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije vezano uz projekt „Povežimo se baštinom“ na području Urbane aglomeracije Rijeka. Dio je tog projekta i obnova opatijske Ville Angioline, vrijedne povijesne ostavštine, zgrade čija je gradnja označila početak turizma ne samo u Opatiji i na Kvarneru, nego i u širim razmjerima, a u kojoj se danas nalazi Hrvatski muzej turizma, kazao je zamjenik gradonačelnika Emil Priskić


Projekt „Povežimo se baštinom“ Ministarstvo je objavilo u okviru specifičnog cilja „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz bolje upravljanje kulturnom baštinom“ unutar ITU mehanizma. Cilj je obnova, očuvanje i revitalizacija objekata kulturno-povijesne baštine te kreiranje nove kulturno-turističke ponude na području Urbane aglomeracije Rijeka na 13 lokacija. U projektu sudjeluju Grad Rijeka, Grad Opatija, Općina Kostrena, Općina M. Draga, Općina Lovran, Grad Kraljevica, Grad Kastav, Općina Viškovo, Općina Klana, Općina Čavle, TZ Rijeka.Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 36.395.223,98 HRK. Najviši mogući udio bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta. Ukupna je vrijednost opatijskog projekta obnove Ville Angioline 5.027.532,00 kn, a potpora je dobivena u iznosu od 72 % što iznosi 3.633.699,00 kn, istaknuo je Priskić.


Grad Opatija je vlasnik vile Angioline. Temeljem Ugovora o korištenju korisnik zgrade vile Angioline je Hrvatski muzej turizma, specijalizirana muzejska ustanova nacionalne razine koja prikuplja, čuva, istražuje i prezentira materijalnu i nematerijalnu baštinu turističkog sadržaja. Osnivači Hrvatskog muzeja turizma su Grad Opatija i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. Muzejska građa Hrvatskog muzeja turizma zaštićena je kao pokretno kulturno dobro. Zgradi je potrebna značajnija fizička i funkcionalna sanacija i rekonstrukcija kako bi se podigao stupanj očuvanosti elemenata povijesnog uređenja vile te spriječila degradacija i propadanje zaštićenog kulturnog dobra. Početak obnove u planu je s početkom 2021., a radovi će trajati godinu dana.


Epidemiološka situacija na području Grada Opatije je stabilna. Trenutno su koronavirusom zaražene 2 osobe. Zaražene osobe su u izolaciji, a svi njihovi kontakti obrađeni i pod medicinskim su nadzorom. Razredni odjel u srednjoj Obrtničkoj školi, kao što znate, je u samoizolaciji i do danas nema spoznaja o širenju zaraze među učenicima, a bude li sve u redu učenici će se u ponedjeljak vratiti u klupe, kazala je zamjenica gradonačelnika Vera Aničić, ujedno i načelnica Stožera civilne zaštite Grada Opatije. Ujedno, molimo organizatore svih javnih okupljanja kao i privatnih zabava u ili na javnim prostorima da o namjeri i organizaciji obavijeste Stožer civilne zaštite Grada Opatije kako bi ti događaji protekli u skladu s protuepidemijskim mjerama. Podsjećamo da su proteklih mjeseci unatoč pandemiji na području Grada Opatije održane brojne manifestacije, koncerti i sportska natjecanja. Društveni život nije zamro, a sve je prošlo bez posljedica. Zahvaljujemo svim organizatorima i sudionicima na dobroj suradnji, zaključila je Aničić.


 



Novi ciklus besplatnih informatičkih tečajeva Grada Rijeke

Podijeli


Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost organizira novi ciklus besplatnih informatičkih tečajeva namijenjenih osobama koje imaju prebivalište na području Grada Rijeke, i to umirovljenicima, umirovljenim hrvatskim braniteljima, korisnicima socijalnog programa Grada Rijeke, osobama s posebnim potrebama kao i kućanicama starijim od 55 godina.

Građani se na besplatni informatički tečaj mogu prijaviti  od 23. rujna, na telefon 327-155, svakog radnog dana od 8 do 16 sati do popune grupa.

Broj polaznika po grupama je najviše 9 osoba, a ukupan broj polaznika u ovom ciklusu besplatnog informatičkog tečaja ograničen je na 70.

Tečaj će se održavati u Centru tehničke kulture, Školjić 6/prizemlje, u trajanju od 20 školskih sati.

Osobe koje nakon zaključenja prijava budu izabrane kao potencijalni kandidati, prilikom upisa u tečaj trebaju donijeti potrebnu dokumentaciju (dokaz statusa).

O početku rada njihove grupe, polaznici će naknadno biti telefonski obaviješteni.

Dokumentacija koju treba priložiti prilikom upisa:

 • umirovljenici moraju priložiti odrezak od mirovine,
 • osobe s invaliditetom jedno od navedenih rješenja: rješenje nadležnog tijela o invaliditetu; rješenje nadležnog tijela o pravu na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad;  rješenje o pravu na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje; rješenje o pravu na osobnu invalidninu i nalaz specijalističkog pregleda o postojanju tjelesnog oštećenja; članska iskaznica udruge osoba s invaliditetom ili teže bolesnih osoba,
 • branitelji moraju priložiti potvrdu nadležnog tijela o statusu branitelja/stradalnika rata,
 • korisnici socijalnog programa Grada Rijeke moraju priložiti rješenje o ostvarivanju prava iz Odluke o socijalnoj skrbi,
 • kućanice (dobna skupina 55 godina i više) moraju donijeti potvrdu HZZO-a za osiguranu osobu člana obitelji osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju.

Grad Rijeka od 2005. godine organizira tečajeve informatičkog obrazovanja za ciljane skupine građana koje je do sada završilo preko 3900 polaznika.

Ured Grada Rijeke
Suradnica za odnose s medijima
Gordana Brkić Žagar



Cvjetne instalacije uljepšale varaždinsko Korzo

Podijeli



23. rujan 2020. | Autor: Maja Hrešć

„Situacija s pandemijom ima i neke pozitivne strane, a ovo je recimo jedna od njih. Naše cvjećarke iz Udruge vrtlara Varaždinske županije koje već 25 godina oplemenjuju naš najveći kulturni događaj i najveću manifestaciju, Varaždinske barokne večeri, radi poštivanja protuepidemijskih mjera, izašle su sa svojim radovima na varaždinske ulice i trgove. Ovo je prilika da još više građana vidi kako rade prekrasne aranžmane. Ove godine oni su posebno prilagođeni prema oblicima glazbenih instrumenata. Pozivam sve da prošeću i razgledaju njihove cvjetne instalacije.“ – rekla je Sandra Malenica.

Izložba traje do 28. rujna 2020. godine.